Kyberšikana na internete

V dnešnej dobe vládne svet technológii. No okrem toho dobrého prináša aj to dobré ale aj zle. Dnes sa budeme venovať mu zlému a konkrétne kyberšikane. Čo to tá Kyberšikana je ? Kyberšikana je šikanovanie cez počítač, smartphonom alebo tabletom prostredníctvom internetu teda psychické poškodenie inej osoby alebo ľudí. Najčastejšia Kyberšikana je vykonávaná prostredníctvom sms, emailom a najviac cez sociálne siete.
blogování

Ako zabrániť kyberšikane ?
» Ak Vám niekto píše na sociálnych sieťach, snažte sa neodpovedať na správy. Ak je možnosť zablokovania používateľa. urobte to.
» Ak teda odpovedáte na správy a máte pocit že Vás šikanujú uložte si všetky správy, emaily a sms-ký a vyhľadajte pomoc alebo sa obrate a na políciu.
» Nikdy nehovorte alebo neprezradzujte vašu identitu. Snažte sa vystupovať pod anonymnom meno. Ak by ste prezradili vaše údaje, alebo adresu, môže sa stať že od kyberšikane to môže to prejsť aj ku fyzickej šikane alebo násiliu.
» Ak sa stanete obetou kyberšikane, snažte sa vyhľadať jeho osobne údaje. .Ak budete vedieť jeho alebo jej údaje, bude sa tato osoba lepšia hľadať, a bude potrestaná za tento čin.
» Ak máte problém snažte sa zveriť svojim rodičom alebo učiteľom, a oni budú problém riešiť a vyhľadávať patričnú pomoc.
bezpečnost

Rady pre rodičov
Snažte sa kontrolovať vaše deti. Sledujte s kým si Vaše deti píšu a čo na internete robia. Ak sa bude dať, nastavte na počítači zabezpečenie alebo zablokujte stránky na ktorých môže hroziť Kyberšikana.
Snažte sa s vašimi deťmi rozprávať o kyberšikane. Povedzte, čo im na internete hrozí, a aké následky to môže mať. Ak budú obetou kiberšikany skúste získať všetky informácie na vyriešenie problémy.
Uložte si všetky dokumenty,chaty a emaily. Platí to aj v tomto prípade. Je dobre ak máte všetko uložené, a neskôr to môžete použiť ako dôkaz v prípade súdneho konania.