Na čom vážne záleží


V každom veku, dokonca aj v každej etape rovnakej časti veku sa náš pohľad na to , na čom najviac záleží rôzni.


  • Dieťa chce hračku, chce vyniknúť v kolektíve, chce mať dobré známky v škole.

  • Dospelý človek chce mať dobú prácu, chce mať peniaze, spoločenský úspech, rodinu, auto, dom, bazén.

  • Starček v Domove dôchodcov chce  mať zdravie, chce aby bol so svojimi najbližšími.

pohled


Čím skôr sa dopracujeme k múdrosti starčeka, tým skôr dokážeme prežiť svoj život hodnotne a tak, aby nielen niečo materiálne po nás zostalo, ale aby ostalo to nehmotné a predsa najdôležitejšie- naša láska k naším najbližším- https://www.hest.sk/na-com-vazne-zalezi/


Zhodneme sa hádam na tom , že prvoradé je zdravie. Niečo sme dostali do vienka, niečo si vytvárame svojím spôsobom života my. Základom väčšiny civilizačných chorôb je stres . Spomaľme pokiaľ je ešte čas. Nič na svete nám nevráti chvíľky prežité s najbližšími. Nikdy sa nezopakujú prvé úsmevy vašich detí, nikdy sa nezopakujú prvé krôčiky.


Nežeňte sa iba za kariérou a prácou. Áno, potrebujete peniaze- ale naozaj ich potrebujete toľko, že ste ochotní odísť od rodiny na niekoľko týždňov, mesiacov a obetovať v mene peňazí  zdravie a najčarovnejšie chvíľky v rodine ?

Prečo zdravie ? Nikto ma nepresvedčí o tom , že mimo domova máte správnu domácu stravu, zázemie pre oddych. Toto sú predsa hlavné faktory ovplyvňujúce váš zdravotný stav. Máte iba zarobené peniaze kdesi v cudzine. Sú naozaj také dôležité, že obetujeme rodiny ?

otec


Určite nie sú ! Oveľa šťastnejší a zdravší sú ľudia žijúci v spokojnej rodine. Možno nemajú najnovší model auta, alebo ten najväčší televízor. Majú ale podstatne viac- majú seba. Všetko ostatné sú len nepotrebné veci. Nevymieňajte lásku za novú značku auta, za exotické diapozitívy vašej báječnej dovolenky. Toto sa voľakedy spievalo v nádhernej skladbe Hanky Zagorovej a pretrvalo desaťročia. Sila textu dnes nadobudla ešte nástojčivejší odkaz a rozmer.

Ohodnoťte příspěvek