Na čom vážne záleží

V každom veku, dokonca aj v každej etape rovnakej časti veku sa náš pohľad na to, na čom najviac záleží rôzni.

  • Dieťa chce hračku, chce vyniknúť v kolektíve, chce mať dobré známky v škole.
  • Dospelý človek chce mať dobú prácu, chce mať peniaze, spoločenský úspech, rodinu, auto, dom, bazén.
  • Starček v Domove dôchodcov chce mať zdravie, chce aby bol so svojimi najbližšími.

pohled

Čím skôr sa dopracujeme k múdrosti starčeka, tým skôr dokážeme prežiť svoj život hodnotne a tak, aby nielen niečo materiálne po nás zostalo, ale aby ostalo to nehmotné a predsa najdôležitejšie- naša láska k naším najbližším-

Zhodneme sa hádam na tom, že prvoradé je zdravie. Niečo sme dostali do vienka, niečo si vytvárame svojím spôsobom života my. Základom väčšiny civilizačných chorôb je stres. Spomaľme pokiaľ je ešte čas. Nič na svete nám nevráti chvíľky prežité s najbližšími. Nikdy sa nezopakujú prvé úsmevy vašich detí, nikdy sa nezopakujú prvé krôčiky.

Nežeňte sa iba za kariérou a prácou. Áno, potrebujete peniaze- ale naozaj ich potrebujete toľko, že ste ochotní odísť od rodiny na niekoľko týždňov, mesiacov a obetovať v mene peňazí zdravie a najčarovnejšie chvíľky v rodine ?
Prečo zdravie ? Nikto ma nepresvedčí o tom, že mimo domova máte správnu domácu stravu, zázemie pre oddych. Toto sú predsa hlavné faktory ovplyvňujúce váš zdravotný stav. Máte iba zarobené peniaze kdesi v cudzine. Sú naozaj také dôležité, že obetujeme rodiny ?

otec

Určite nie sú ! Oveľa šťastnejší a zdravší sú ľudia žijúci v spokojnej rodine. Možno nemajú najnovší model auta, alebo ten najväčší televízor. Majú ale podstatne viac- majú seba. Všetko ostatné sú len nepotrebné veci. Nevymieňajte lásku za novú značku auta, za exotické diapozitívy vašej báječnej dovolenky. Toto sa voľakedy spievalo v nádhernej skladbe Hanky Zagorovej a pretrvalo desaťročia. Sila textu dnes nadobudla ešte nástojčivejší odkaz a rozmer.