Nebojte sa doučovania!

Každý z nás sme dobrí v niečom inom a nikto z nás učený z neba nespadol. Preto je normálne a samozrejmé, že nebudeme ovládať všetky predmety počas štúdia na sto percent. Nie je to žiadna hanba, nájsť pomoc z istými študijnými oblasťami, ktoré nám nejdú. Veď sa hovorí, že kto sa nič nepýta, nič sa nedozvie. A individuálne alebo možno aj skupinové doučovania vedia v štúdiu, či už na strednej alebo vysokej školy nesmierne pomôcť. Najčastejšími strašiakmi sú všeobecne pre študentov matematika a fyzika. Často sa väčšinou na vysokých školách stretávame s ďalšími technickými a na logiku náročnými predmetmi, ako je napríklad aj deskriptívna geometria. Nejde však o samotné štúdium, matematiku potrebujeme skoro vo všetkých oblastiach a zároveň sa väčšinou nachádza aj pri samotnom vstupe na strednú alebo vysokú školu – vo forme prijímacích skúšok.
Ako sa ale k doučovaniu dostať? Aj v tomto prípade nám pomôže začať googliť.

notebook

  • kvalitnedoucovanie.sk – Táto stránka je veľmi užitočná a to vďaka tomu, že je to kolíska viac ako tisíc inzerátov doučovateľov a ľudí, ktorí doučovanie hľadajú. Nájdete tu naozaj rôzne predmety a vybrať si môžete podľa mesta, v ktorom študujete, zamerania a dá sa tu nájsť aj doučovanie jazykov online. Dokonca sa tu objavujú inzeráty ponúkajúce výmenu lekcií jazykov online. Teda pokiaľ ste dobrí v angličtine a zháňate napríklad nemčinu, online si tieto jazykové znalosti môžete časom „vymeniť“.

univerzita

  • cielene.sk – Veľmi kvalitná stránka pre študentov a rodičov, ktorí hľadajú doučovanie pre svoje deti, a to v šiestich predmetoch – matematika, fyzika, slovenský a anglický jazyk, chémia a biológia. Doučuje sa až v sedemnástich mestách, plus sa s dotyčnými dá dohodnúť na inom, poprípade doučovať online. Zároveň ponúkajú rôzne kurzy, pripravujúce študentov na deviatacký monitor, maturitu, gymnáziá a iné. Cena sa pohybuje okolo dvadsať eur za 90 minút.