Škôlka pre seniorov

Zostarnúť musíme všetci, život je už raz taký. Niektorí z nás sa na dôchodok a starobu tešia, nakoľko sa tešia, že sa konečne zbavia pracovných povinností, iných zase táto predstava desí. Všetko samozrejme závisí od podmienok, aké človek má, ak má dostatok zdravia, peňazí a rodinu okolo seba, starobu si vie celkom pekne užiť, môže sa tešiť zo záhradky, z vnúčatiek a podobne. Čo však, ak človek zostane sám, bez partnera, bez detí, ktoré napríklad bývajú ďaleko alebo sa kvôli pracovnej vyťaženosti nemôžu venovať svojim rodičom, ktorí sú už na penzii a potrebujú ich dohľad či pomoc?babička.jpg
Riešením je denný stacionár pre dôchodcov. Je to akási škôlka pre starších ľudí.Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom je takýmto osobám poskytovaná opatrovateľská starostlivosť . Keďže sa jedná ako už z názvu vyplýva o dennú starostlivosť, neznamená to, že klienti v takýchto zariadeniach žijú, spia, ale jedná sa iba o dočasnú starostlivosť, ktorá sa zväčša týka iba pracovných dní okrem víkendov, pričom klienti môžu v takýchto zariadeniach zostať zväčša koľko chcú, pár hodín, pol dňa, či aj celý deň, v závislosti od pravidiel každého jedného inštitútu. Táto služba je vhodná najmä pre dôchodcov, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi, ktorí a im cez deň nemôžu venovať, nakoľko sú v práci a preto dohľad nad nimi majú zamestnanci stacionára.stará žena.jpg
Penzisti majú na takúto opateru nárok, stačí si dať žiadosť do konkrétneho zariadenia, kde vám povedia viac, každopádne ceny sú minimálne. Takisto mnoho z nich ponúka odvoz a dovoz domov a to za minimálne ceny. Výhodou takejto „škôlky“ je, že starí ľudia tu okrem zdravotnej starostlivosti nájdu aj spoločenské vyžitie. Zabezpečené majú aj obedy, prípadne raňajky či iné jedlo. Vedia tu stráviť príjemne svoj voľný čas, môžu sa tu porozprávať so svojimi kamarátmi, ktorých si tu nájdu, organizujú sa rôzne podujatia, čas sa vypĺňa zmysluplne, hrajú sa tu spoločenské hry a podobne.