Stále je tu možnosť, že Tesla ale aj celkovo elektro mobilita sú iba veľkou bublinou

Ak niekto, kto napríklad mení auto každých desať rokov a práve si kúpil nové, je dosť pravdepodobné, že s tým ďalším už k pumpe jazdiť nebude.V to veria mnohé automobilky orientujúce sa na elektormobilitu.
Je tu ale tiež možnosť druhého extrému – žiadna veľká revolúcia sa konať nebude a elektromobily zostanú v podstate iba raritou. Tie by boli pravdepodobne využívané iba človekom „mestským“ ,teda takým, ktorý využíva svoj povoz k relatívne krátkym presunom, na ktorých konci bude k dispozícii pohodlný spôsob dobitia batérie. V tento druhý scenár pravdepodobne veria firmy ako Exxon.
Aká bude automobilová budúcnosť podľa odborníkov? Projekciu ďalšieho vývoja podielu automobilov so spaľovacími motormi, hybridmi a elektromobilmi na celkovom počte áut vo svete zhrňuje nasledujúci graf:
 

elektromobil
 
Tesla a množstvo čínskych firiem, ktoré sa vydávaj cestou elektrifikácie, by asi z predpokladaného scenáru radosť nemali. Podľa neho by totiž i v roku 2040 stále dominovali spaľovacie motory (diesel by prešiel iba miernym rastom, všetko by v podstate ovládol benzín). Hybridy by tvorili iba asi 15 % celkového počtu automobilov a elektromobily ešte oveľa menej. Populárne by boli iba v segmente menších áut a tam, kde by im výrazne pomáhala vládna politika. 
Exxon sa každopádne domnieva, že flexibilita a ďalšie úžitkové vlastnosti spaľovacích a najmä benzínových motorov spolu s ďalším pokrokom v úsporách paliva udržia ešte dosť rokov popularitu tradičných áut na  vysokej úrovni.
V každom prípade nevýhodou elektromobilov  je vysoká nákupná cena, nižšia dojazdová vzdialenosť a dlhšia doba potrebná pro nabíjanie. Možno predpokladať, že sa elektromobily budú v budúcnosti stále viac využívať z dôvodu ochrany životného prostredia a rastu cien pohonných hmôt, ako aj kvôli zníženiu dostupnosti fosílnych palív.

auta

11. novembra 2016 spustilo ministerstvo hospodárstva SR dotačný program, ktorého cieľom je rozvoj elektromobility na Slovensku. V rámci neho prispeje sumou 5 000 € na kúpu nového elektromobilu. Podmienkou je zakúpenie a registrácia vozidla na Slovensku, a to minimálne na 2 roky. To znamená, že dotácia sa nevzťahujúce napríklad na elektromobily od Tesla Motors. Vozidlá musia byť kategórie N1 alebo M1. Dotácia sa uplatňuje priamo u predajcu vozidla, ktorý rieši všetky administratívne povinnosti. Samotná dotácia sa vypláca na 3 fázy. Po registrácií, po 1. roku a po 2. roku. Celkový rozpočet dotačného programu je 5,2 milióna eur. O príspevok je možné požiadať len do konca roka 2017

Summary