Systémy umelej inteligencie mení výrobný sektor i finančné služby

Pod pojmom umelá inteligencia (AI) sa myslí mix, ktorý zahrňuje rôzne technológie: strojové učenie, neurónové siete (vrátane "hlbokých" technológií), porozumeniu prirodzenému jazyku… Nasadenie AI možno v zásade rozdeliť do dvoch oblastí: technológie, ktoré dosiaľ neboli možné a teraz vďaka AI vznikajú v laboratóriách a prichádzajú na trh – sem patrí napr. samoriadiace automobily alebo inteligentní hlasový asistenti. Na druhej strane sú tu aplikácie, ktoré sa realizovali i inými metódami, ale technológie AI im umožňujú implementovať efektívnejšie.

komunikace

Asistenčné systémy v automobiloch, nástroje pre detekciu podvodov, preventívna údržba alebo počítačové prekladače a ďalšie nástroje pre spracovanie textu, to všetko existuje už nejaký čas. Samozrejme v týchto prípadoch vždy vzniká otázka, nakoľko sú technológie AI pro nové verzie príslušných systémov kľúčové. Tieto systémy využívajú umelú inteligenciu, alebo ide skôr e o marketingový ťah dodávateľov, snahu priživiť sa na aktuálnom trende? AJ z tohoto dôvodu je možné, že ešte pred plošným prijatím umelej inteligencie sa dostaví i fáza určité dezilúzie.

Nasledovný text sa sústreďuje skôr na to, ako technológie AI dokážu zefektívniť bežné podnikové procesy niektorých odvetviach.

ochránce

ü  Bankovníctvo

Podľa štúdie Accenture Banking Technology Vision 2017 sa bankári domnievajú, že umelá inteligencia prináša (a prinesie) predovšetkým zmenu spôsobu, akým banky zhromažďujú informácie a komunikujú so zákazníkmi. 78 % respondentov prieskumu si myslí, že AI umožní vytvorenie jednoduchších užívateľských rozhraní pre zákazníkov. 79 % respondentov tvrdí, že AI prinesie zmenu spôsobu, akým banky zhromažďujú informácie o zákazníkoch, a 76 % sa domnieva, že do troch rokov banky zavedú AI ako metódu prvej voľby pri interakcii so zákazníkmi.
Za hlavný problém súvisiaci so zavádzaním týchto technológií sa uvádza ochrana súkromia (38 %), problémy kompatibility s IT štruktúrou (36 %) a tiež skutočnosť, že užívatelia často dávajú prednosť komunikácii s druhým človekom (33 %). Banky nebudú využívať technológií AI samy, ale v rámci zapojení do širších ekosystémov. To na druhej strane v rámci odvetví vzbudzuje obavy, že sa tým viac otvoria kybernetickým útokom.

ü   Poisťovníctvo
Rovnako popis situácie v poisťovníctve vychádza z analýzy Accenture. Umelá inteligencia má podľa tejto štúdie potenciál k transformácii poisťovníctva od jednoduchého hodnotenia rizík založeného na predchádzajúcich skúsenostiach. Na trh vstupujú nové technologické firmy, start-upy, ktoré na trh vnášajú moderné technológie; obdobou subsektoru fintech je insurtech.
Umelá inteligencia by mala predovšetkým zvýšiť možnosti personalizácie (teda opäť ide o službu zákazníkom ako v prípade bankovníctva) a ďalej umožniť hodnotenie rizík v reálnom čase.

ü  Výrobný sektor
Príkladom dodávateľa technológie pre "klasický" priemysel je český start-up Neuron Soundware. Dodáva predovšetkým riešenia pre strojárenstvo a hodlá rozšíriť okruh zákazníkov a partnerov aj o letecký (Airbus Inovation Lab), železničný a automobilový priemysel. Firma vyvinula technológie, ktorá na základe zvuku zo strojov v ťažkom priemysle dokáže určiť ich poruchu. V priebehu času sa metódou strojového učenia naučia rozpoznávať mechanické problémy spojené s určitými zvukmi a odhadnúť tak pravdepodobnosť, že stroj nie je úplne v  poriadku.
 
cyber

Štúdia Gartneru predpokladá, že do roku 2022 by automatizované systémy na báze umelej inteligencie mohli nahradiť vysoko kvalifikovaných špecialistov v odvetviach, ako je zdravotníctvo, právne služby či IT. Nemyslí sa tým, že by z týchto oborov ľudia úplne zmizli, ale že napr. jediný právnik s pomocí automatizovaných systémov zastane objem práce celej kancelárie. Podobné to môže byť i v medicíne, IT službách, ale napr. i vo finančnom poradenstve. Pritom pre tieto profesie platila doposiaľ záruka solídneho príjmu, teraz nie je jasné, pre ako veľké množstvo špecialistov bude  na trhu miesto a čo bude podstatou ich práce. IT oddelenia v podnikoch následne prejdú reštrukturalizáciou, pričom tu do hry vstupuje celá rada ďalších faktorov.

Gartner uvádza, že AI premení mnohé komplexné odborné činnosti na meranú službu, odvetvia s tradične vysokými maržami sa začnú podobať utilitám a za právne konzultácie sa bude platiť podobne ako za elektrinu.
 
Dopad technológií AI i všeobecných zmien súvisiacich s Industry 4.0 na fungovanie trhu práce je samozrejme téma na samostatnú analýzu.

Summary