Uplatnenie vysokoškolského vzdelania na Slovensku

Po skončení vysokoškolského vzdelania má človek právo pridať si k menu určitý titul. Musí byť však zodpovedajúci tomu, akému štúdiu sa venoval. Podľa témy dokončeného štúdia tak po škole môže byť klasifikovaný. Klasifikácia vysokoškolských titul môže byť rôzna.Sú rôzne tituly, sú rôzne pracovné odbory.
Po dokočení štúdia by sa tak mal človek obrátiť na stredisko, ktoré uzná jeho klasifikáciu a to v štáte, v ktorom sa chceme zamestnať. Pokiaľ máme záujem zostať na Slovensku, za tú klasifikáciu nášho vzdelania zodpovedá Ministerstvo školstva, vedy, výskumy a športu.

promoce

Titul si tak k menu uvedieme podľa toho, aký odbor sme vyštudovali, respektíve akému sa zrejme chceme aj venovať. Takisto je jasné, že si môžeme vybrať iba titul, ktorý je pojmom u nás. Totiž v zahraničí sú iné tituly, iné skratky, takže ak si klasifikáciu vybavujeme na Slovensku, je logické, že si môžeme vybrať iba z titulov, ktoré sú platné v našej krajine. To však platí aj pre opačný prídad. Napríklad ak niekto vyštudoval v zahraničí pod titulom M.A., tak tá skratka mu zostáva, nie je možné, aby si ju na Slovensku „zmenil“ na našu verziu a to Mgr. Môže to byť potom dosť neprajná situácia pre človeka, ktorý zvládol štúdium, no ministerstvo mu skratku „nekonvertuje.“ A taký slovenský zamestnávateľ tak v niektorých prípadoch ani nemusí vedieť, čo je M.A. za skratku. Možno si ešte pomyslí, že ide o nejakého podvodníka.

Stanú sa i prípady, kedy štúdium v zahraničí ponúka 2 ročné štúdium a našinec to pochopí ako vysokoškolské. Lenže niekedy sa dozvie až po ukončení, že to jeho štúdium bude klasifikované iba ako kurz, nebude uplatnené ako vysokoškolské vzdelanie.

univerzita

Nie je žiadnym tajomstvom, že mladí ľudia idú za kariérov do zahraničia, no platí to i o štúdiu. Okolo 25 000 mladých Slovákov, zrejme už i viac, študuje v zahraničí. Najčastejšie v Českej Republike a Veľkej Británii. Avšak nemalý počet navštevuje i štúdium v Nemecku, dosť študentov chodí i do Maďarska a Rakúska. Štúdiá sú v týchto krajinách finančne dostupnejšie a na skvelej úrovni. Školstvo tam totiž nerezignuje, takisto je však docenené. Ekonomika tam rovnako nemusí byť ideálna, avšak študujúcim praje. Na vzdelanie mladých ľudí sa tam peniaze nájdu.