Ako sa naučiť cudzí jazyk za dva mesiace

O dôležitosti ovládania cudzích jazykov dnes už nikto nepochybuje. Jeden či dva jazyky sú takmer súčasťou základného vzdelania. Najjednoduchšie je začať v detstve. Maličké deti ani nevnímajú rozdiel a sú schopné absorbovať dva-tri jazyky bez akéhokoľvek problému.

jazykový pobyt

Staršie deti už možno treba poslať na jazykový pobyt v zahraničí, ale tiež sa naučia novú reč pomerne rýchlo. Štúdium v zahraničí je potom pre stredoškolákov skvelá možnosť naučiť sa nielen cudzí jazyk, ale aj spoznať inú kultúru, iný spôsob výučby a úplne iný život. Oproti svojim spolužiakom, ktorý žiaden jazykový pobyt neabsolvovali, majú teda navrch nielen v ovládaní jazyka, ale aj v spôsobe myslenia, a každý teenager vám to potvrdí.

Štúdium v zahraničí vás nakopne

Začiatky sú ťažké, ale jazykové pobyty pre deti a mládež sú na to uspôsobené. Deti bývajú v rodinách, ktoré sa im snažia nahradiť ich vlastnú, pomáhajú im a ukazujú autentický život v cudzej krajine. Otvorená myseľ, s ktorou sa deti vracajú domov je začiatkom pre otvorenú spoločnosť. Absolventi stredných škôl alebo jazykových pobytov v zahraničí často pokračujú aj v štúdiu na vysokej škole mimo domova.

výuka

Ako z jazykového pobytu vyťažiť čo najviac?

  1. Počúvajte

Na začiatku budete mať pravdepodobne problém porozumieť, ale ako sa hovorí “tréning robí majstra”. Nasávajte jazyk ako celok, nielen slovíčka. A vnímajte prízvuk.

2. Rozprávajte

Začať rozprávať v cudzom jazyku si vyžaduje odvahu, ale spomeňte si na nejakého cudzinca rozprávajúceho po slovensky. Je to roztomilé, a presne tak isto ste roztomilý vy, keď sa snažíte používať cudzí jazyk. A snaha sa rozhodne cení.

3. Priateľte sa s domácimi

Budujte si vzťahy s takzvanými “native speakers”. Je príjemné si zjednodušovať svoj jazykový pobytv zahraničí družením sa s Čechmi, Slovákmi či Poliakmi, s ktorými môžeme hovoriť vo svojom rodnom jazyku, ale v učení sa jazyka vám to môže len škodiť. Na to ste predsa nemuseli ísť do cudziny.

4. Čítajte

Ak vás nebaví stále čítať len učebné texty, oddýchnite si pri čítaní lokálnej beletrie, dennej tlače alebo časopisov. Dôležitá je aktuálnosť jazyka. Uprednostnite moderné knihy pred Shakespearom, Balzacom alebo Goethem, aby ste sa naučili jazyk, ktorý sa používa dnes a nie pred tristo rokmi.

5. Pozerajte filmy

Ak sa spojí zvukový aj zrakový vnem, naučíte sa viac. Pustite si večer film s titulkami, ale všetko v jednom jazyku. Tak uvidíte napísané frázy, ktoré práve počujete a výučbový efekt sa znásobí.

6. Navštevujte divadlo

V divadle sú herecké prejavy preexponované a často spoznáte z výrazov hercov aj bez slov, o čom hra pojednáva. Ak pochopíte nálady a emócie, ľahko si domyslíte čo herci rozprávajú aj bez toho, aby ste rozumeli každé slovo.

7. Počúvajte audioknihy

Pri audioknihách síce chýba pridaná hodnota vizuálu ako v divadle či pri filme, ale aj to je dobrý spôsob ako nasávať čo najviac fráz v danom jazyku.

univerzita

8. Choďte na to postupne

Snažte sa najskôr čo najlepšie ovládať cudzí jazyk krajiny, v ktorej absolvujete pobyt a až potom sa venovať ďalšiemu. Alebo vyskúšať nasledujúci rok inú krajinu a iný jazykový pobyt.

Každý takýto jazykový pobyt alebo celé štúdium v zahraničí vám dá omnoho viac ako všetky najlepšie kurzy, pochybné walkmany či výučba v hypnóze.
Možností jazykových pobytov pre deti a mládež je veľa, stačí len prekonať strach, prekročiť svoju “komfortnú zónu” a rozbehnúť sa do sveta.