WEB – funkčná pavučina?

.


Je dôležité aby web ako taký bol funkčný, a teda aj dobre umiestnený. Existuje niekoľko obľúbených blokovací systémov, ktoré majú však svoje plusy a mínusy. Web alebo blok si môžete vytvoriť dvoma spôsobmi, a to z vlastným hostingom alebo bez neho. Realizovať blok z hosťovaní blokovacím systémom je veľmi jednoduché a teda spočíva v registrácii, zjednodušenie vybranej forma a na písaní. Teda to ide rýchlo, pohodlne, bez inštalácie alebo akékoľvek montáži. Základným ukazovateľom je však cena, ktorá je nulová a teda tento blog, či web a jeho hosting je zadarmo. Existuje Však jedna nevýhoda týchto blogov a to je práve to že nemáte nad vlastným logom absolútnu kontrolu.

tvář

Blog je umiestnený na subdoméne, a teda nie na vašej vlastnej doméne. Niektoré systémy však umožňujú za poplatky užívať i vlastnú doménu. Avšak obmedzená kontrola zahŕňa aj obmedzenú úpravu dizajnu. Je možné že budete mať množstvo šablón dispozícii, úpravy v nich nie sú možné. Ďalším obmedzením je aj to že nie je možné na vašom blogu aj zarábať. Väčšina bezplatných platforiem túto možnosť obmedzuje.

tablet

.

Opačným príkladom je však blog, alebo vlastným hostingom. Na začiatku je to o niečo zložitejšie, ale v konečnom dôsledku oveľa príjemnejšie. Hlavne ide o slobodu v rozhodovaní. Čiže sami kontrolujte Ako bude vyzerať, kde bude umiestnený, ale aj pravidelné zálohovanie je bonus. Často ide o obľúbené blokovacie systémy ako World press,blogspot, tumblr, či Postach.io. Taktiež u nás dostupné aj vlogy veľkých slovenských novín a kone napríklad Sme, Pravda a Trend. Slovenské a české blogerky odporúčajú často biteme, či bologger.com. Mnohí blogeri odporúčajú mnoho platforiem, konečné rozhodnutie je na vás a na vašich schopnostiach.

pavučina

Existujú mnohé ďalšie platformy, približne celý blog,či web konečnom dôsledku vyjde na 30 eur na celý rok.

WEB – funkčná pavučina?
4 (80%)1
.