Nechcete čakať na úradoch? Toto dnes vybavíte online

  1. Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

O zápis môžete požiadať v prípade spoločností, ktoré ešte zapísané nie sú. O vymazanie, alebo zmenu zápisu spoločnosti žiadate vtedy, ak už daná spoločnosť zapísaná je. K žiadosti budete potrebovať dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

úřad
 

  1. Výpis z obchodného registra

Za výpis z obchodného registra, ktorý si vyžiadate elektronicky, neplatíte žiadne poplatky. Tak ako v prvom prípade, aj tu budete potrebovať svoj elektronický podpis. Výpis je definovaný ako dokument v papierovej podobe. Takže aj keď si oňho požiadate cez internet, budete si na neho musieť počkať, kým príde poštou.
 

  1. Ohlásenie živnosti

Áno aj to sa už dnes dá vybaviť elektronicky. Okrem svojho e- podpisu budete potrebovať aj BOK kód k vášmu občianskemu preukazu. Najväčšou výhodou je, že pri online ohlasovaní živnosti neplatíte žiadne poplatky za voľné živnosti a za viazané živnosti platíte iba polovicu z toho, čo na úrade.
 

  1. Výpis z registra trestov

Ani pre tento dokument už nemusíte behať na úrad. V minulosti sa poplatky za výpis pohybovali okolo 4 eur. Online, je to opäť zadarmo. Cez stránku ministerstva vnútra si vybavíte aj odpis z registra trestov.

smlouva
 

  1. Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu

Pri elektronickom prepísaní auta nemusíte po zmene v evidencii dokladať žiadne potvrdenia ani doklady. Vozidlo tiež nemusíte pristaviť ku kontrole. V tomto prípade nebude zmena majiteľa zapísaná do technického preukazu.
 

  1. Nový občiansky preukaz s čipom

Elektronicky si môžete o občiansky požiadať iba vtedy, ak už ste jeho vlastníkom, ale potrebujete zmeniť niektoré údaje. Napríklad pri zmene trvalého bydliska, alebo mena. Fotografiu a podpis má už polícia v svojej databáze.
 

  1. Prihlásenie na trvalý, alebo prechodný pobyt

Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, kde sa chcete prihlásiť, budete musieť priložiť elektronickú prílohu o súhlase vlastníka a tiež list všetkých vlastníkov danej nehnuteľnosti.
 
 
Elektronicky si môžete vyžiadať aj kópiu rodného, sobášneho, alebo úmrtného listu a taktiež požiadať o zmenu vášho priezviska, v prípade rozvodu.