Služby spojené s krtkovaním

V dnešnej dobe ekonomiky a trhových hodnôt chce každý vedieť za objednané služby vopred aj ich cenu. Je to samozrejmosťou a v niektorých prípadoch priam nevyhnutnosťou. No treba si v prvom rade uvedomiť aj protihodnotu takýchto služieb. Tá býva často krát mnohonásobne vyššia, ako prvotná investícia zaplatená za objednané služby. To sa týka okrem iných služieb aj krtkovania. Krtkovanie a jeho cena sa samozrejme odvíja od danej situácie. Samozrejme krtkovanie vykonáva mnoho rôznych firiem, no nie každá z nich tieto služby vedie až do,,konca,,. Naša spoločnosť AB-KRTKOVANIE Vám ponúka širokú škálu služieb spojených s krtkovaním.

funkčný odtok

Krtkovanie samotné je vlastne prečistenie kanalizácie, odtokov a odpadových potrubí. To sa týka prevažne toaletných zariadení, kúpeľňových umývadiel, spŕch, kúpacích vaňových odtokov, guličiek, kuchynských výlevok a drezov, odkvapových žľabov a mnoho ďalších kanlizačných výpustí. Samozrejme vykonávame aj ostatné inštalatérske práce, ako je napríklad osadenie toalety, montáž sanity, rozvody kanalizácie a iné. Taktiež Vám vieme vykonať monitoring kanalizačného potrubia, kde vieme zistiť rozsah poškodenia respektíve vieme určiť miesto opravy kanalizačného potrubia, ktoré je taktiež v našej réžii vykonávané.

otvorený kanalizačný poklop

Čistenie kanalizácií a teda samotné krtkovanie vieme zabezpečiť aj počas prevádzky napríklad v reštaurácii a iných podobných zariadeniach, kde náhle upchatie tejto kanalizácie spôsobí znefunkčnenie danej prevádzky. Túto vieme pomôcť opäť rýchlo sfunkčniť a spojazdniť za krátky čas. Toto čistenie sa vykonáva: elektromechanicky- pomocou mobilného elektromechanického zariadenia vysokotlakovo-pomocou vysokého tlaku vody. V každom prípade akejkoľvek havárie nás môžete kontaktovať nonstop a spoločne nájdeme riešenie a konečnú cenu za krtkovanie či iné naše služby.