Spoľahnite sa na krtkovanie

Pod ktrkovaním si väčšinou predstavíme servis, ktorý sa zaoberá čistením vonkajších kanalizácií. To ale rozhodne nie je jediná služba, ktorú tento servis ponúka. Využiť sa dá aj v iných prípadoch, napríklad ak sa vám doma upchá kuchynský drez, umývadlo, či napríklad sprcha alebo toaleta. Skrátka ak sa vám doma (alebo v podniku) upchá potrubie a potrebujete tento havarijný stav odstrániť.

Tekuté mydlo, umývadlo

O havarijnom stave tu vravíme preto, lebo voda pri upchatom potrubí odteká pomalšie, resp. slabšie a takmer vôbec, čo vedie k hromadeniu odpadovej vody, ktorá by sa pri ďalšom používaní drezu alebo umývadla mohla vyliať a zaplaviť váš priestor. Umývadlo alebo drez teda v tejto chvíli musia zostať mimo prevádzky do doby, pokiaľ sa táto porucha neodstráni. A aj na to slúži krtkovanie bratislava AB-Krtkovanie.sk.

Áno, príčinou slabo odtekajúcej odpadovej vody je väčšinou upchané potrubie, kvôli čomu voda neodteká tak, ako by prirodzene odtekať mala. Usadeniny v kanalizácii vznikajú v dôsledku toho, že do umývadla alebo drezu splachujeme to, čo by sme za normálnych okolností sem splachovať nemali.

  • Najčastejšie napríklad do drezu vylievame kuchynský olej alebo splachujeme zostatky z jedál, do umývadla zas zvykneme splachovať guče vlasov, chlpov a zostatky hygienických prípravkov. A do toalety tiež zvykneme hádzať to, čo by sme nemali.

Kuchynský drez

Keď však k tomu príde a budeme svedkami spomaleného odtekania odpadovej vody, či dokonca stále intenzívnejšieho zápachu, ešte nemusíme prepadať panike. Odtok môžeme skúsiť uvoľniť so „zvonom“, skúsiť do odtoku naliať vriacu vodu alebo nejaké chemikálie na prečistenie. Pokiaľ to neprinesie vytúžený efekt, vždy môžete kontaktovať nonstop dostupný servis krtkovania – efektívneho čistenia potrubí a kanalizácií. V takomto prípade aspoň neriskujete poškodenie potrubia a čistenia sa ujmú odborníci s modernou technikou a vybavením.