Nepodceňujte význam filozofie. Bola, je a bude potrebná vždy

Za fakt, že spoločnosť sa dlhé desaťročia, vlastne stáročia rozvíja, z veľkej časti vďačíme filozofii. Tá je tu s nami od čias Platóna a v každom období sa ešte kryštalizovala znalosťami ďalších, prichádzajúcich filozofov, ľudí, ktorí sa snažili poskytnúť nám zmysel. Predávali nám stále nové a nové poznatky ako aj smer a význam krokov, ktoré spoločnosť za túto dlhú dobu podstúpila.

hlavy


Dnes sme obklopení množstvom materiálnych vecí, zaslepujú nám podstatu bytia, máme jedlo, pohodlie, zábavu a naša myseľ zostáva lenivá, zabúdame na podstatu toho, prečo sme vlastne na tomto svete, čoraz viac ľudí túto podstatu odmieta hľadať a poviem Vám, je to obrovská chyba. Je pre Vás dôležitejšie auto či nová televízia? Pre mnohých áno a potom to vyzerá tak, že ľudia sú neuvedomelí, zlí, neprajní, spoločnosť nefunguje, vracia sa právo divočiny, právo silnejšieho, na Zemi zanechávame špinu, zlomené srdcia, drogy, vraždy, pálime mosty, vyvolávame vzájomnú závisť a nenávisť, potom na smrteľnej posteli zistíme, že zomierame plytkí, že z duchovného hľadiska sme pochopili možno tak 5 % a televízor nám bude nanič.

zenšen


Ľudia odmietajú pochopiť a potom si posťažujú, aké je ľudstvo zlé, ako ide zlým smerom, ako sme sa celý život báli, ale boli sme výnimkou? Veď za 80 rokov sme si nenašli čas, aby sme sa čo i len nachvíľu pokúsili zistiť, z akého dôvodu sme sa vlastne narodili a čo je poslaním spoločnosti duší v telesnej podobe (v tomto smere odporúčam pozrieť Knihu Duchov od Alana Kardeca).


 Je našim poslaním naozaj iba hon za hmotnými vecami? Dobre viete a cítite aj sami, že to tak nie je. Naše poslanie a zmysel ľudí je úplne o niečom inom, je to niečo oveľa bohatšie a vzácnejšie, ale sme vychovávaní v dobe, kedy túto vec vôbec nehľadáme, ba ňou opovrhujeme. Fakt, že sme inteligentní a dokážeme sa vynájsť, dokážeme si zarobiť a dokážeme nájsť cestičky k majetku, to nemení nič na tom, že sme mnohí v tom duševnom pochopení takmer negramotní. Hmotné veci sú iba pomôckou, nie podstatou.

sluníčko


•         A pokiaľ sa na túto problematiku naďalej chcete pozerať z materiálneho pohľadu, opäť mám vysvetlenie.

Materiálne veci a ekonomika vznikajú predovšetkým výrobou a usporiadaným systémom spoločnosti. A čo môže zato, že má spoločnosť určitý systém a zmysel, že veci fungujú určitým smerom? Nemôže za to samotný výrobok, ale filozofia, respektíve nápad a tvorba nehmotných zmyslov.
A či je filozofia veda? Ide o veľmi potrebnú a vzácnu vedu, pomocou ktorej sa dá vytvoriť duševné i materiálne bohatstvo.