Seriál o susedoch- bývanie vo vlastnom


Hlavným znakom mladého človeka je jeho energia, flexibilnosť a prispôsobivosť. Jedinec trénovaný internátnym životom si dokáže zaobstarať, prenajať si, aj nie veľmi vzhľadovo atraktívny byt, uvedomujúc si, že v ňom bude prakticky len spať. Nad kúpou vlastného bytu uvažujú väčšinou už len páry, pre ktoré je ekonomicky aj sociálne výhodnejšie bývať spolu ako samostatne, alebo mladí manželia, ktorí túžia po založení vlastnej rodiny.

chata

Bývanie vo vlastnom už nie je prioritou mladého človeka, hlavne preto, že väčšinu času trávi na brigádach, výletoch alebo v tom horšom prípade na úrade práce. Navyše, kúpa bytu a jeho udržiavanie (oprava poškodených alebo opotrebovaných spotrebičov) stoja mladého človeka ďalšie výdavky, čo vzhľadom k finančnému ohodnoteniu niektorých brigád nie je uskutočniteľné.
Ďalšou možnosťou je požiadanie o študentskú pôžičku alebo sa pokúsiť o vybavenie hypotéky, čo je však ohromnou výzvou a len máloktorá banka poskytuje hypotéky mladým ľuďom, hlavne ak nemajú stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom alebo sú sami. Ide tu potom o veľké riziko, že hypotéku nebudú môcť splácať a banky budú peniaze musieť vymáhať exekútorom.

srub

Netreba však zabúdať na to, že nie všetci mladí ľudia sa uspokoja s neupraveným interiérom bytu, ktorý im bol daný do prenájmu. Tiež tu vzniká riziko, že majiteľ bytu môže stanoviť vysokú cenu za byt, ktorý tomu podmienkami na život  ani v najmenšom nezodpovedá. Alebo môže neočakávane zmeniť podmienky podnájmu a človek sa ocitne vo veľmi nepriaznivej situácii či dokonca na ulici.
Je teda vidieť, že dnes i v minulosti sa do cesty samostatnosti mladého človeka stavia nielen jeho vlastné finančné zázemie, ale aj ziskuchtivosť majiteľov bytov v prípade bývania v podnájme. Voči týmto prekážkam je možné „bojovať“ pomocou poznania zákonov, teda na čo má majiteľ bytu právo a čo už nemôže od podnájomníkov vyžadovať. Rovnako dobré je preštudovať si nájomnú zmluvu (aj tie malé písmenká dolu) a prípadne požiadať o radu právnika. Vždy je to lepšie ako skončiť na ulici alebo sa vrátiť späť k rodičom.