Kyberšikana na internete

V dnešnej dobe vládne svet technológii. No okrem toho dobrého prináša aj to dobré ale aj zle. Dnes sa budeme venovať mu zlému a konkrétne kyberšikane . Čo to tá Kyberšikana  je ? Kyberšikana je šikanovanie cez  počítač , smartphonom alebo tabletom prostredníctvom internetu teda psychické poškodenie inej osoby alebo ľudí.  Najčastejšia Kyberšikana je vykonávaná prostredníctvom sms , emailom a najviac cez sociálne siete.
blogování

Ako zabrániť kyberšikane ?

» Ak Vám niekto píše na sociálnych sieťach , snažte sa neodpovedať na správy. Ak je možnosť zablokovania používateľa . urobte  to .

» Ak teda odpovedáte na správy a máte pocit že Vás šikanujú uložte si všetky správy , emaily a sms-ký a vyhľadajte pomoc alebo sa obrate a na políciu .

» Nikdy nehovorte alebo neprezradzujte vašu identitu. Snažte sa vystupovať pod anonymnom meno. Ak by ste prezradili vaše údaje , alebo adresu , môže sa stať že od kyberšikane to môže to prejsť aj ku fyzickej šikane alebo násiliu.

» Ak sa stanete obetou kyberšikane , snažte sa vyhľadať jeho osobne údaje. https://veba.sk/kybersikana–ako-jej-zabran.Ak budete vedieť jeho alebo jej údaje , bude sa tato osoba lepšia hľadať , a bude potrestaná za tento čin.

» Ak máte problém snažte sa zveriť svojim rodičom alebo učiteľom , a oni budú problém riešiť a vyhľadávať patričnú pomoc.
bezpečnost

Rady pre rodičov
Snažte sa kontrolovať vaše deti. Sledujte s kým si Vaše deti píšu a čo na internete robia. Ak sa bude dať , nastavte na počítači zabezpečenie alebo zablokujte stránky na ktorých môže hroziť Kyberšikana .
Snažte sa s vašimi deťmi rozprávať o kyberšikane. Povedzte , čo im na internete hrozí , a aké následky to môže mať. Ak budú obetou kiberšikany skúste získať všetky informácie na vyriešenie problémy.
Uložte si všetky dokumenty ,chaty a emaily . Platí to aj v tomto prípade. Je dobre ak máte všetko uložené , a neskôr to môžete použiť ako dôkaz v prípade súdneho konania. 

Ohodnoťte příspěvek