WEB – funkčná pavučina?


Je dôležité aby web ako taký bol funkčný, a teda aj dobre umiestnený. Existuje niekoľko obľúbených blokovací systémov, ktoré majú však svoje plusy a mínusy. Web alebo blok si môžete vytvoriť dvoma spôsobmi, a to z vlastným hostingom alebo bez neho. Realizovať blok z hosťovaní blokovacím systémom je veľmi jednoduché a teda spočíva v registrácii, zjednodušenie vybranej forma a na písaní. Teda to ide rýchlo, pohodlne, bez inštalácie alebo akékoľvek montáži. Základným ukazovateľom je však cena, ktorá je nulová a teda tento blog, či web a jeho hosting je zadarmo. Existuje Však jedna nevýhoda týchto blogov a to je práve to že nemáte nad vlastným logom absolútnu kontrolu.

tvář

Blog je umiestnený na subdoméne, a teda nie na vašej vlastnej doméne. Niektoré systémy však umožňujú za poplatky užívať i vlastnú doménu. Avšak obmedzená kontrola zahŕňa aj obmedzenú úpravu dizajnu. Je možné že budete mať množstvo šablón dispozícii, úpravy v nich nie sú možné. Ďalším obmedzením je aj to že nie je možné na vašom blogu aj zarábať. Väčšina bezplatných platforiem túto možnosť obmedzuje.

tablet

Opačným príkladom je však blog, alebo vlastným hostingom. Na začiatku je to o niečo zložitejšie, ale v konečnom dôsledku oveľa príjemnejšie. Hlavne ide o slobodu v rozhodovaní. Čiže sami kontrolujte Ako bude vyzerať, kde bude umiestnený, ale aj pravidelné zálohovanie je bonus. Často ide o obľúbené blokovacie systémy ako World press,blogspot, tumblr, či Postach.io. Taktiež u nás dostupné aj vlogy veľkých slovenských novín a kone napríklad Sme, Pravda a Trend. Slovenské a české blogerky odporúčajú často biteme, či bologger.com. Mnohí blogeri odporúčajú mnoho platforiem, konečné rozhodnutie je na vás a na vašich schopnostiach.

pavučina

Existujú mnohé ďalšie platformy, približne celý blog,či web konečnom dôsledku vyjde na 30 eur na celý rok.